ERKEK BEBEK İSİMLERİ

ERKEK BEBEK İSİMLERİ

A HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Abay: Beceri, maharet demektir.

Abidin: İbadet edenler, kulluk edenler anlamındadır.

Acar: Çevik, yiğit, atılgan anlamına gelir.

Acun: Dünya, evren demektir.

Adem: İyi, temiz kimse (İnsanlığın ilk atasının ve peygamberinin adıdır.) anlamındadır.

Adil: Doğru davranan, doğruluk gösteren, dürüst, Allah’ın emirlerini noksansız tatbik eden anlamına gelir.

Adnân: İnsanlardan üstün olan demektir.

Afşin: Savaşlarda kullanılan giysi anlamındadır. Büyük Türk komutanı.

Affan: İffetli, namuslu

Afi: Arkadaş, dost

Agâh: Bilgili, kalbi uyanık, haberdar anlamına gelir.

Ahmet: Çok övülmüş, methedilmiş demektir. Peygamberimiz’in (s.a.v.) isimlerinden biridir.

Ahsen: Daha güzel, en güzel, çok güzel demektir.

Akalp: Temiz, yiğit anlamındadır.

Akbatur: Namuslu ve yiğit anlamına gelir.

Akın: Geçici hücum, taarruz, harekat demektir.

Akın Alp: Akıncı yiğit; çevik, hızlı hareket eden anlamındadır.

Akıner: Akın yapan er anlamına gelir.

Aktekin: Ak şehzade demektir.

Aktimur: Ak demir anlamındadır.

Ali: Yüksek, yüce, büyük, ulu anlamına gelir.

Alican: Cana yakın.

Alişan: Şanlı, şerefli

Alişir: Aslan Ali

Alp: Yiğit, cesur, pehlivan kimse demektir.

Alparslan: Korkusuz, yiğit, kahraman anlamına gelir. Aynı zamanda Türklere Anadolu kapılarını açan büyük komutanın adıdır.

Alpay: Büyük ay manasındadır.

Alper: Cesur asker, yiğit asker demektir.

Alperen: Mücahdi, savaşçı, derviş anlamındadır.

Alphan: Kahraman, yiğit, cesur hükümdar anlamına gelir.

Altan: Güneş doğarken ufka yaydığı kızıl renk demektir.

Altemur: Demirin korlaşmış kırmızı hali.

Âmir: İmâr eden.

Ammâr: Bir yeri bakımlı hale getiren.

Ata: Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.

Atalay: Tanınmış, ünlü.

Atâullah: Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.

Avşar: İşi hemen yapan.

Aykan: Kanı parlak ve canlı.

Ayvaz: Koca, eş.

Anıl: Namın yürüsün manasındadır.

Ant: Bir şeyi yapacağı ya da yapmayacağı konusunda kendi kendine kesin söz verme, bir şeyin doğru olduğunu Tanrı ya da kutsal bilinen şeyleri, kimseleri tanık göstererek belirtme.

Arda: İşaret olarak yere dikilen çubuk anlamındadır.

Arif: İlim, irfan sahibi. Tevhid bilgi ve şuuruna sahip, üstün görüş sahibi demektir.

Arslan: Güçlülüğün simgesi olarak yiğit, cesur anlamına gelir.

Asım: Günahtan sakınan, kendini her türlü kötülükten koruyan temiz ve namuslu kimse manasındadır.

Asil: Soylu.

Aşkın: Geçkin, ilerlemiş, aşmış anlamındadır.

Atakan: Atalarının kanını taşıyan kişi anlama gelir.

Atıf: Merhametli, şefkatli, acıyan demektir.

Atilla: Savaşçı, cenkçi manasındadır.

Avni: Kafadar, yardım eden anlamına gelir.

Aydemir: Marangozların kullandığı kavisli bir keser türü demektir.

Aydın: Işıkla aydınlanmış, açık, anlaşılır anlamındadır.

Ayhan: Ay gibi güzel manasındadır.

Aykut: Mükâfat, ödül, armağan demektir.

Aytaç: Ay gibi taçlı anlamına gelir.

Aytekin: Ay gibi tek ve çok değerli demektir.

Aytuğ: Padişahların başlıklarına taktıkları sorguç anlamındadır.

Azer: İbrahim (a.s.)’ın amcasının ismidir.

Aziz: Mağlup edimesi mümkün olmayan, muhterem, çok nurlu, izzet ve şeref sahibi manasındadır.

Azizhan: Yüce padişah, kıymetli hükümdar anlamındadır.

Azmi: Niyetli, kararlı, güçlü, kuvvetli demektir.

B HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Babacan: Cana yakın güvenilir

Barın: Güç, Kuvvet

Battal : Kahraman, cesur, çok büyük.

Behram : Merih yıldızı.

Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.

Bekir : İlk çocuk. Genç, taze.

Bektaş : Akran, eş.

Bera : Fazilet, meziyet sahibi.

Berkan : Şakıyan, parıldayan.

Berkin : Güçlü, sağlam.

Beşer : İnsan.

Baha: Paha, değer, kıymet, güzellik, zariflik.

Bahadır: Yiğit, kahraman, cesur, cengaver demektir.

Bahri: Denizci anlamındadır.

Bahtiyar: Mesut, mutlu, bahtlı, talihli.

Bâki: Sonu olmayan, ebedi olan.

Barış: Savaşsız durumu, uzlaşma.

Barkın: Gezgin, seyyah anlamına gelir.

Barlas: Cenkçi, savaşçı demektir.

Bartu: Eski Türk devletlerinden birinin hükümdarının adıdır.

Batu: Gelip gelen, gücü yeten anlamındadır.

Batuhan: Galip gelen, hükümdar.

Batur: Cesur, yiğit.

Baturalp: Yiğitlerin en yiğidi.

Baykal: Yaban kısrağı.

Bayram: Neşe ve sevinç günü.

Bedir: Dolunay, ayın on dördü demektir.

Bedirhan: Hükümdarların, padişahların en iyisi, en güzeli ve sevimlisi.

Bedreddin: Dinin güzeli, dinin seçkin kişisi anlamına gelir.

Bedri: Her bakımdan mükemmel insan, nurlu insan demektir.

Behçet: Güleryüzlü, şirin, sevinçli ve sevimli demektir.

Behiç: Şaduman, şen, şirin, güleryüzlü demektir.

Behlül: Çok gülen, çok güldüren.

Behzat: Asil, soyu temiz.

Bekir: İlk çocuk, genç, taze.

Bera: Olgunluk, iyilik, güzellik.

Berat: Kurtulma, bağışlanma.

Berk: Yaprak, şimşek, yıldırım ve katı, sert, sağlam manalarına gelir.

Berkay: Kuvvetli, sağlam ay.

Besim: Güleç, şen, güler yüzlü kişi demektir.

Beşir: Müjde getiren, müjdeci, güler yüzlü adam demektir.

Bilâl: Islaklık, su ve süt gibi boğazı ıslatan şeyler demektir.

Birol: Tek kal demek.

Bora: 1.Rüzgar, şimşek, gök gürültüsü ve sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. 2.Emevi Halifesi Me’mun’un adıdır.

Buğra: Turna kuşu.

Bulut: Havayuvarındaki buğu, su damlacıkları ve buz taneciklerinin yoğunlaşmasıyla oluşan, renkleri, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan kümeler.

Burak: Hz. Muhammed’in Miraç’taki bineği.

Burhan: İlahi aydınlık, mucize, doğru yolu gösteren.

Bülent: Yüksek, ulu, yüce, uzun demek.

Bünyamin: Hz. Yakub’un oğullarından birinin adıdır.

C HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Cafer: Küçük akarsu.

Cahid: Cehd eden, mücadele eden.

Can: Türk Cana yakın, sevimli Türk. Gönül, güç, kuvvet, hayat.

Canalp: Cana yakın, sevimli, yiğit, kahraman.

Cândar: Kılıçlı asker, muhafız, canlı, diri anlamına gelir.

Caner: Samimi dost, candan samimi.

Cankan: Asil, soylu temiz anlamına gelir.

Cavid: Ebedi, sonu olmayan.

Celal: Ululuk, büyüklük, azamet.

Celâleddin: Dinin azametlisi, büyüğü, ulusu demektir.

Celasun: Cesur, kahraman, atak, yiğit, becerikli.

Celil: Celalet sahibi, aziz, mertebesi yüksek, ulu.

Cem: Toplama, toplanma, bir araya getirme.

Cemal: 1.Yüz güzelliği, 2.Tasavvufta Allah’ın rahmet tecellisi.

Cemali: Güzellik sahibi, yüz güzelliğine sahip manasına gelir.

Cemil: Güzel, endamlı.

Cenk: Harp, savaş

Cevat: Eli açık, cömert

Cevahir: Cevherler, kıymetli taşlar, elmaslar.

Ceyhun: Orta Asya’da Amu-Derya’ya Arap ve Farslıların vermiş oldukları isim.

Cezmi: Kesin kararlı, niyetli ve azim sahibi demektir.

Cihan: 1.Kâinat, 2.Dünya yerküresi, yeryüzü.

Coşkun: Çok aşırı heyecanlı, çok hareketli ve duyarlı.

Coşkuner: Aşırı heyecanlanan, çok hareketli erkek.

Cumhur: 1.Halk, topluluk, 2.Başıboş kalabalık.

Cübeyr: Küçük kahraman, yiğit.

Cüneyt: Küçük asker demektir.

Cezmi : Azimli, kararlı.

Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.

Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.

Civan : Genç, taze, delikanlı.

Cihanşah : Dünyanın padişahı.

Ç HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Çağan: Şenlik, bayram.

Çağatay: Doğu Türklerin lehçelerine dayanarak verilen ad. Çocukça, çocuk gibi.

Çağdaş: Çağımızda olan ve yaşayan. Yaşadığımız çağa uygun.

Çağlar: Hareketli, atik, çağlayan.

Çağrı: Davet.

Çağrıhan: Çakır gözlü hükümdar

Çelen: Kurnaz, becerikli, açıkgöz.

Çelik: Güçlü, kuvvetli, çok sert.

Çetin: 1.Sert; işlenmesi, elde edilmesi, çözümü zor. 2.İnatçı, azimli.

Çetinel: Yenilmez, güçlü, kuvvetli el demektir.

Çetiner: Güçlü, yenilmez, kuvvetli erkek.

D HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Dağhan: Oğuz Han’ın altı oğlundan birisinin adıdır.

Dâver: Doğru, adil hükümdar; vezir ya da hakim demektir.

Davud: Kendisine ilahi kitaplardan Zebur gönderilen büyük peygamberlerden birisinin adıdır.

Demiralp: Demir gibi sağlam, dayanıklı erkek.

Demirhan: Demir gibi güçlü, kuvvetli hükümdar.

Denizalp: Her şeyi deniz gibi bol olan kahraman.

Devran: Dünya, felek, zaman, tarih.

Dikmen: Doruk, dağ tepesi, zirve.

Dilaver: Cesaretli, yürekli, gönül alıcı, yiğit anlamındadır.

Dildâr: Gönül zapt eden, gönül bağlayan.

Dilhan: Gönülden konuşan, içten söyleyen.

Dinç: Sağlıklı, gücü kuvveti yerinde.

Dâver: Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.

Derviş: Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.

Dilhan: İçten, gönülden söyleyen.

Dinçer: Sağlam yiğit, güçlü yiğit anlamındadır.

Direnç: Bir etkiye karşı koyma, dayanma gücü.

Doğan: Uzun kanatlı, hızlı uçan, kuvvetli bir yırtıcı kuş.

Doğanay: Ayın ufuktan yeni doğuşu, hilal hali.

Doğaner: Yırtıcı, gözü pek olan erkek.

Doğu: Bulunulan yere göre Günei’in doğduğu yönde olan yer.

Dora: Dağ doruğu, bir şeyin üst kısmı, tepe, en yüksek yer.

Durmuş: İslâm’a göre batıl olan, çocukları yaşamayan ailelerde, çocuğun yaşaması için konulan isim.

Dündar: Gözeten, koruyan asker.

E HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Ebuzer: Karınca veya nesil babası.

Ecevit: Yaramaz, haşarı, afacan.

Ecmel: En güzel, yakışıklı, çok güzel.

Ediz: Ulu, yüce, her şeyin yükseği

Efe: 1.Yiğit, cesur, 2.Kabadayı.

Efsun: Büyü, afsun.

Egemen: Hüküm süren, hakim.

Ekrem: Eli açık, iyilik sever, çok cömert, kerem sahibi, çok şerefli

Elgin: Elinden, memleketinden uzak düşmüş, garip.

Emin: 1.Korkusuz kimse, 2.İnanan, güvenen.

Emir: Bir işin yapılması veya yapılmamasını isteyen söz, buyruk.

Emrah: Osmanlı döneminde yaşamış, tanınmış bir saz şairi.

Emre: Âşık, müptela, düşkün.

Emrullah: Allah’ın meydana getirdiği varlığı, işi demektir.

Ender: Çok az, çok nadir, çok seyrek bulunur.

Enderun: İç, kalp, gönül.

Enes: İnsan demektir.

Engin: Çok geniş, uçsuz bucaksız, göz alabildiğince.

Enis: Sevimli dost, arkadaş, cana yakın.

Ensar: Yardımcılar.

Enver: Daha nurlu, en nurlu, çok parlak.

Eralp: Yiğit, kahraman erkek.

Eray: Ay gibi parlak, temiz erkek.

Erberk: Şimşek gibi erkek.

Ercan: Korkusuz, yiğit, canlı erkek demektir.

Ercüment: İtibarlı, haysiyetli, muazzez kişi.

Erçin: Merdiven, basamak.

Erda: Beyaz karınca anlamındadır.

Erdal: Bir ağacın en sağlam, en kalın dalı.

Erdem: 1.Fazilet, 2.Maharet, hüner.

Erdinç: Dinç erkek demektir.

Erel: Kahraman, erkek eli, tez iş gören.

Eren: 1.Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2.Cesur, yiğit adam.

Ergin: Olgun, gün görmüş, olgunlaşmış kişi.

Ergün: Sert başlı, oynak, hızlı giden at.

Ergüner: Çevik, atik, sert başlı erkek.

Erhan: Yiğit, kahraman, hakan, hükümdar.

Erkâm: Rakamlar manasınadır. Peygamber (s.a.v.)’in büyük sahabilerinden birisidir.

Erkân: 1.Esas temeller, 2.İleri gelen kişiler, ulular.

Erman: İstek, arzu, pişman olma.

Erol: Erkek ol, sözünde dur.

Ersin: Muradına kavuşsun, her istediği olsun.

Erşan: Yiğitliğiyle tanınmış erkek.

Ertan: Erken, gün doğma zamanı.

Ertuğrul: Doğru, temiz yürekli insan.

Esat: Çok mutlu, hayırlı, saadetli.

Eşref: Şerefli, nurlu, itibarı çok yüksek olan kişi.

Ethem: Eksiksiz, noksansız, tam.

Evren: 1.Büyük yılan, ejderha, 2.Ulu, yüce, 3.Kâinat, dünya.

Ecehan: Hanların başı.

Ecmel: En güzel, en yakışıklı.

Ecvet: En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.

Ede: Ata, büyük kardeş, ağabey.

Edhem: Kara donlu, yağız at.

Efken: Atıcı, yıkıcı.

Eflah: Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.

Ekmel: En olgun, mükemmel.

Elvan: Renkli, renk renk.

Emced: Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.

Emir: Bir kavmin, şehrin başı, reisi.

Evran : Baht, büyük yılan.

Eymen : Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.

Eyüp : Tevbe eden, hatalarına pişman olan.

Ezrak : Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.

F HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Fadıl: Fazilet sahibi, erdemli, üstün, parlak anlamındadır

Fahrettin: Dini büyüğü, övülmeye lâyık kişi.

Fahri: Bir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen.

Faik: Üstün, seçkin, yüksek, ileri.

Faris: Anlayışlı, herhangi bir konuda yetkili olan.

Faruk: 1.Ayıran, ayırt eden, doğruyu yanlışı ayıran. 2.Tasavvufta Allah anlamındadır.

Fatih: Fetheden.

Faysal: Keskin kılıç.

Fazıl: 1.Fazilet sahibi, iyi ahlâklı, üstün, değerli, olgun. 2.İlim ve irfanı yüksek.

Fehmi: Zeki, akıllı, anlayışlı; anlayışa mensup.

Ferda: 1.Yarın, yarınki gün, ertesi., 2.Gelecek zaman., 3.Kıyamet, mahşer, ahiret.

Ferdi: 1.Fertle ilgili, ferde has., 2.Tek başına yapılan, tek şey.

Ferhat: Vücudu etine dolgun, cüsseli ve güzel kişi.

Ferhan: Sevinçli, mesut.

Ferhat: Sevinç, neşe, sürur demektir.

Ferit: Tek, eşsiz.

Feridun: Tek, eşi benzeri olmayan, cevher.

Ferruh: Kutlu, uğurlu. Mutlu, sevinçli.

Fevzi: Kurtuluşa eren, selamette olan, acılardan kurtulup muratlara eren.

Feyyaz: Çok feyizli, bol verimli.

Feyzullah: Allah’ın bereketi.

Fikret: Düşünme, düşünmek, Fikir, maksat, niyet

Fikri: Fikre ati, fikirle ilgili.

Fuat: Kalp, yürek, gönül.

Furkân: Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in bir adıdır.

Fazlı : İyilik, fazilet, erdem, lütuf.

Fâlih : İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.

Faris : Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.

Fasih : Güzel, düzgün ve açık konuşan.

Fatin: Zeki, anlayışlı.

Fazullah: Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli.

Feda : Kurban olma, gözden çıkarma.

Fedai : Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.

Feramuz : Şanlı, şerefli, ün kazanmış.

Feramuş : Hatırdan çıkan, unutulan.

Ferhan : Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.

Ferman : Emir. Padişahların tarafından verilen emir.

Ferruh : Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.

Fuzuli : Fazla, anlamsız, yersiz.

G HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Gaffar: Çok bağışlayan, merhamet eden, affeden.

Gazanfer: İri aslan, mecazen yiğit, cesur, yürekli, kahraman kişi.

Gencer: Yeni, taze, körpe kişi, yiğit.

Gökalp: Göklerin yiğidi, bahadır anlamındadır.

Gökben: Uzak, sema, gökle ilgili.

Gökmen: Mavi gözlü, sarışın kimse.

Gönenç: Refah hali, mutluluk anlamındadır.

Görkem: İhtişam, gösteriş.

Gülhan: Gül gibi sevilen, beğenilen hakan.

Gültekin: Güvenilir, herkese hayrı dokunan demektir.

Günay: Güneşin devri, güneş görünen yer.

Güner: Günün erken zamanı.

Göngör: İyi günler yaşa anlamındadır.

Gürdal: Gelişmiş dal, yaprağı meyvesi çok bol olan.

Gürhan: Hanlar hanı anlamındadır.

Gürkan: Bol kanlı, yiğit, kahraman.

Gürol: Daima bol, verimli olan.

Gürsel: Gür olan, bol bulunan.

Güven: İtimat, emniyet.

Güvenalp: Güvenilecek, yiğit.

Gazi : Savaştan sağ dönen.

Gevheri : Pırlanta gibi temiz insan.

Gıyas : Yardım eden.

Giray: Kırım hanı.

Gürbüz : Toplu, güçlü dinç erkek.

H HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Habib: Sevgili, dost, sevilen.

Hâdi: Hidayet eden, doğru yolu gösteren, muradına erdiren Cenab-ı Allah anlamındadır.

Hafız: Koruyan ve esirgeyen Allah’ın isimlerinden biridir.

Hakan: Türk imparatorlarına verilen bir unvandır.

Hakkı: Hak ile alakalı, doğruluk ve irfan sahibi.

Haldun: 1.Yaşlanıp ihtiyarlamayanlar, devamlılar. 2.Korkusuz, cesur.

Halit: Sürekli , daima

Halil: Dost, samimi, hakiki dost.

Halim: Uysal, yumuşak huylu.

Hâlis: Karışmamış, karışıksız, saf, hilesiz.

Haluk: Güzel ahlâklı, herkesle iyi geçinen, iyi huylu.

Hamdi: Allah’a şükreden, hamdeden.

Hami: Himaye eden, koruyan, koruyucu.

Hamit: Hamd eden.

Hamza: Heybetli, azametli demektir. Peygamber (s.a.v.)’in Uhud Savaşı’nda şehit olan amcasının ismidir.

Harun: İnatçı, huysuz, yürümeyen.

Hasan: Güzellik, iyilik, hoşluk.

Haşim: Ezen, parçalayan, kıran, mahir, süt sağan.

Haşmet: Alçak gönüllülük, nezaket, kibarlık ve cömertlik anlamına gelir.

Hayati: Hayatla ilgili, hayata ait.

Haydar: 1.Aslan., 2.Çok cesur, yiğit bir kimse. Hz. Ali (k.v.)’ye verilen bir lakaptır.

Hazar: Barış hali.

Hıfzı: Muhafaza eden, ezberleyen, unutmayan.

Hikmet: 1.Yüksek bilgi, 2.Felsefe, 3.Sebep, Allah’ın hikmeti.

Hilmi: Sabırlı, sakin, yumuşak huylu.

Himmet: Gayret etmek, çalışma, çabalama.

Hulki: İyi ahlâklı, iyi huylu, yaradılışına uygun.

Hulusi: Halis, saf, samimi, içi temiz, candan.

Hurşit: Güneş, hür, şemsiye.

Hüma: Saadet, kutluluk.

Hürkan: Özgür kandan, özgür soydan gelen.

Hüsamettin: Dinin keskin kılıcı demektir.

Hüseyin: Hz. Ali’nin oğlu, Resulü Ekrem (s.a.v.)’in torunudur. 2.Küçük, güzel sevgili.

Hüsnü: İyilik, kemal sahibi, eksiksiz anlamındadır.

Hüsrev: Hükümdar, şah.

Habbab : Seven, sevgili, dost.

Habil : Yumuşak ve temiz huylu.

Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.

Hafi : Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.

Hafid : Torun.

Hakem : Hüküm veren.

Haki : Hikaye eden, anlatan.

Hamdullah : Allahü teâlâya hamd eden.

Hammâd : Çok hamd eden, çok dua eden.

Hanefi : İstikamet üzere olan.

Hani : Yumuşaklık ve vakar sahibi.

Haseki : Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.

Hasibi : Cömert, hayırhah.

Hasin : Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.

Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.

Hattâb : Çok güzel konuşan ve nasihat eden.

Hatip : Hitabeden, güzel söz söyleyen.

Hayali : Hayal eden.

Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.

Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.

Hızır : Yeşil.

Hicabi : Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.

Himmet : Lütfeden, gayret eden.

Hişam : Haya eden, utanan.

Hud : Büyük, çok hürmet eden.

Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.

Hüccet : Senet, vesika, delil.

Hüdâvendigâr : Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.

Hüdayi : Hüdânın kulu.

Hümayun : Mübarek, mutlu, padişaha olan.

Hüsameddin : Dinin keskin kılıcı.

I HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Ilgın: Kumlu toprakta yetişen çit bitkisi.

Işıner: Işıklı erkek, aydınlık.

Itri: Itra mensup, ıtır gibi kokan demektir.

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
İbrahim: Hakların babası anlamına gelir. Bu isim oğlu İsmail’i Allah yolunda kurban etmekle imtihan olunmuş, Kur’an-ı Kerim’de 69 yerde adı geçen büyük Peygamberlerden birinin adıdır.

İdris: İlim ve fende ileri seviyede olan demektir. Bu isim Kur’an-ı Kerim’de iki yerde geçen ve Hz. Adem (a.s.)’in çocuklarından olan bir Peygamberin adıdır.

İhsan: İyilik etmek, bağışlamak, cömertlik yapmak.

İkbal: Baht açıklığı, işlerin yolunda gitmesi, arzu, istek, mutlu, dinç.

İlbey: Bir ülkenin beyi.

İlhami: Kalbine ilahi düşünce doğan, ilham sahibi.

İlhan: Moğol hükümdarlarına verilen isim.

İlkay: Ayın ilk günlerindeki hali.

İlker: İlk erkek çocuk.

İlyas: Kur’an-ı Kerim’de üç yerde adı geçen Peygamberin ismidir.

İrfan: 1.Zihin olgunluğu, bilme, anlama. 2.Kültür.

İsmail: Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in ceddidir. İbrahim (a.s.)’in oğludur.

İsmet: Ahlâk ve namus ölçülerine riayet etme, haramdan ve kötülükten çekinme.

İzzettin: Kudret ve dinin kıymeti anlamında kullanılır.

İzzet: Yücelik, ululuk, üstünlük, şeref, itibar.

İhvan : Sadık, samimi, candan dost.

İkrime : Kerem sahibi, cömert.

K HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Kadir: 1.Güçlü, kudretli. 2.Allah’ın isimlerindendir. Her şeye gücü yeten manasındadır.

Kadrican: Değerli can, itibarlı ruh demektir.

Kağan: Hakan, imparator.

Kamber: Sadık, hizmetkar.

Kâmil: Olgun, eksiksiz, tam, mükemmel.

Karahan: Karahan Devletinin kurucusunun adıdır. Esmer padişah ve hükümdar demektir.

Kayaalp: Kaya gibi sert ve sağlam, yiğit.

Kâzım: Öfkesini yenen, meydana vurmayan.

Kemâl: Olgun, kusursuz, tam ve eksiksiz olma.

Kemalettin: Dinin kemali demektir.

Kenan: Filistin topraklarına verilen addır.

Kerami: Cömert, eli açık, soyu temiz kişi.

Kerem: Şeref, ulu, asalet, cömertlik, yardımsever, güzel işler.

Kerim: Kerem sahibi, büyük, ulu, ihsan edici, cömert.

Koray: Ateş renginde ay.

Korkut: Ateş gibi han, kor gibi hükümdar.

Köksal: Sağlamdaş, iyice yerleş anlamındadır.

Kubat: Hantal, battal.

Kubilay: Cengiz’den sonra Moğol İmparatorluğu tahtına çıkan büyük kağanların en meşhurlarından birinin adıdır.

Kutbettin: Dinin kutbu demektir.

Kürşad: 1.Yiğit, alp. 2.Canlı, çevik, semiz, şişman, gürbüz.

Kabil : Kabul eden, önde olan.

Kadem : Ayak, adım.

Kadı : Hüküm, karar ve hakimlik.

Kalender : Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.

Kamran : İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.

Kasım: Taksim eden, bahşeden.

Keleş: Güzel yakışıklı, bahadır.

Keramet : Kerem, ihsan, evliyada görülen harika.

Kerami : Soylu, şerefli.

Keremşah : Çok cömert, çok eli açık, çok soylu.

Keşşaf : Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.

Kuddusi : Mukaddes, ulvi, pak.

L HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Lamih: Hz.Nuh’un erkek kardeşinin ismidir. Parıldayan demektir.

Latif: Mülayim, yumuşak, nazik, güzel, şirin, aynı zamanda Cenab-ı Hakk (c.c.)’ın sıfatlarındandır.

Levent: Boyu posu yerinde, güçlü, kuvvetli ve güzel kimse, çevik, hareketli.

Lütfullah: Allah’ın lütfu, ihsanı demektir.

Lütfi: İyi muamele eden, hoş güzellik sahibi, iyilik seven.

M HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Maad: Şerefli, şanlı.

Mahir: Elinden iyi iş gelen, ustalık ve beceriklilikle yapan, hünerli.

Mahmut: Övülmüş, övülmeye lâyık.

Mahzun: Kederli, tasalı, kaygılı, dertli.

Maksud: Kastedilen istek, arzu, gaye demektir.

Mansur: Allah’ın yardımıyla üstün gelen, muzaffer olan.

Mazhar: Sahip, nail olma, şereflenme.

Mehmet: Türkçe’de Peygamberimiz’in meşhur olmuş şeklidir.

Melih: Güzel, sevimli, şirin, tatlı, yakışıklı.

Melikşah: Her iki kelime de hükümdar anlamına gelir.

Memduh: Methedilmiş, övülmüş.

Mert: Sözünün eri, mert, cesur.

Mesut: Bahtiyar, mutlu.

Mete: Tarihte büyük Türk-Hun İmparatorunun adıdır.

Metin: Sağlam ve dayanıklı, özü ve sözü doğru.

Mevlüt: Birisinin doğması, yeni doğmuş çocuk manaları vardır.

Mithat: Methedilme.

Muammer: Ömür süren, çok yaşamış, bahtlı kişi.

Muaviye: Hz.Peygamberimiz’in sahabilerindendir.

Muhammed: Çok övülmüş, birçok güzel huylara sahip.

Muharrem: Hicri yılın ilk ayı. Haram edilmiş, yasaklanmış.

Muhsin: İhsan eden, iyilik, hayır sever.

Muhyiddin: Dine maddi manevi hayat veren, dirilten, canlandıran, can veren, ruh veren.

Mukadder: Allah (c.c.) hükmü, alın yazısı, takdir edilmiş.

Murat: Maksat, arzu, istek, ulaşılmak istenilen şey.

Musa: Vasiyet edilmiş, tavsiye olunmuş.

Mustafa: Seçkin, seçilmiş. Peygamber Efendimizin isimlerinden bir tanesidir.

Muzaffer: Zafer kazanmış, başarıya ulaşmış, yenmiş.

Müfid: İfade eden, meramını güzel anlatan, manalı, faydalı.

Müjdat: İyi müjdeli haberler.

Mümtaz: Meziyetleriyle başkalarından ayrılan, seçkin, seçilmiş.

Münir: Parlak, ışık saçan.

Mestan : Mest olmuş, bayılmış.

Mir : Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.

Miraç : Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan .

Mirkelam : Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.

Mirza : Hükümdar soyundan gelen, beyzade.

Misbah : Lamba.

Muaz : Sığınan, korunan, sarılan.

Muhtar : Seçilmiş, seçkin.

Muhterem : Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.

Muhteşem : Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.

Muktedi : İktida eden, tâbi olan, uyan.

Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.

Muktefi : İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.

Muslih : Islah eden, düzelten.

Mutahhar : Temizlenmiş, mübarek.

Mutasım : Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.

Muteber : Kadri bilinen, kıymeti takdir edilen.

Mutemed : Kendisine itimat edilen, güvenilen.

Muttalib : Talep eden, isteyen.

Mükerrem : Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.

Müren : Akarsu, nehir, ırmak.

Müşir : İşaret eden, yol gösteren, mareşal.

Müzdad : Artmış, çoğalmış, uzun.

N HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Nabi: Haberci, haber getiren.

Naci: 1.Kurtulan, selamete erişen., 2.Cennetlik.

Nadi: Nida eden, haykıran, çağıran.

Nadir: Az bulunan.

Nafiz: 1.Nüfuz eden, işleyen, delip geçen., 2.Tesir eden, sözü geçen.

Nahid: Arslan, zühre, yıldız.

Nahil: İnce, zayıf

Nail: Emeline erişen, gayesine ulaşan, başaran, yetişen, erişen.

Naim: 1.Nimet, saadet, bolluk içinde yaşama. 2.Cennetin bir bölümü.

Namık: Yazıcı, kâtip

Nasrullah: Allah’ın nusreti, yardımı.

Nazım: Düzenleyen, tanzim eden.

Nazif: Temiz, pak.

Nazmi: Tertipli, düzenli.

Necat: Kurtuluş, selamet.

Necati: Kurtulmuş, selamete ermiş kişi.

Necdet: Hamaset, kahramanlık, yiğitlik.

Necib: 1.Necabet sahibi, asil, soylu., 2.Temiz, saf.

Necmettin: Dinin parlak kişisi.

Nedim: Sohbet arkadaşı, dost.

Nejat: Aslı nijaddır. Soy, nesil manasındadır.

Nesim: Hafif hafif rüzgar, esinti.

Neşet: Sadık, şenlik, sevinç, keyif.

Nevzat: Yeni doğmuş çocuk, yeni doğan.

Nihat: Tabiat, huy, karakter, yaratılış.

Niyazi: Cenab-ı Hakk’a yalvaran, niyaz eden.

Nizamettin: Dinin düzeni demektir.

Numan: Kan demektir.

Nurettin: Din nuru, aydınlığı, parlak ışığı.

Nurullah: Allah’ın nuru, yarattığı kişi.

Nusret: Yardım, ilahi yardım, üstünlük, zafer.

O HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Oğuz: Mübarek, saf ve iyi yaradılışlı.

Oğuzhan: Oğuzların hükümdarı.

Okan: Anlama, öğrenme, anlayışlı.

Oktay: Çok hiddetli, kızgın, sinirli.

Onur: Şeref, haysiyet, vakar.

Orhan: Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’in oğlu ve ikinci padişahtır.

Osman: Ejderha demektir. Hz. Peygamberimiz’in damadının adıdır. Cennetle müjdelenen on sahabiden biridir.

Ozan: Şair.

Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Ömer: Ma’mur etme manasındadır. Dört halifeden ikincisinin adıdır.

Önder: İdare eden kimse, lider.

Özcan: Samimi, içten demektir.

Özden: Samimi, asil, akraba.

Özer: Özü er olan, erkek, yiğit.

Özgür: Rahat hareket eden, köle olmayan.

Özhan: Padişah soyundan gelen, özü hükümdar olan.

Özkan: Soylu kişinin kanı demektir.

P HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Payidar: Kişiliği sağlam, muhkem ve sabit demektir.

Pertev: Sıçrama, hız.

Perver: Terbiye eden, yetiştiren.

Peyami: Bilgi veren, toplayan.

R HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Raci: Yalvaran, niyaz eden, ümitli demektir.

Rafet: Acımak, yüce anlamında.

Rahim: Allah’ın 99 isminden biri. Koruyan, muhafaza eden, rahmet, merhamet eden anlamındadır.

Rahmi: Şefkat eden, rahmete mensup, acıyan, koruyan.

Raif: Merhametli, gönlü yufka, yumuşak demektir.

Rakıp: Gözeten, bekleyen.

Ramazan: On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı. Genelde bu ayda doğanlara bu isim konulur.

Ramiz: Allah’a kullukta kusur etmeyen, itaatli boyun eğici kul.

Rasim: Ressam, resim çizen, yapan.

Raşit: 1.Olgun, ergin. 2.Doğru yolda olan, Hak dini, Müslümanlığı kabun eden.

Rauf: Merhamet eden, esirgeyen.

Recai: Dua ve yalvarmaya, ümide dair demektir.

Recep: Hicri kameri ayların yedincisi, üç ayların ilki.

Refik: 1.Yol arkadaşı, yoldaş., 2. Ortak

Reha: Bolluk, genişlik, zenginlik.

Remzi: İşaret demektir.

Resûl: Allah’ın elçisi, Peygamber.

Reşat: Doğru yolda, hak yolunda yürüme.

Rıdvan: Razı gelme, boyun eğme.

Rıfat: İtibar, yüksek mertebe.

Rıfkı: Halim, selim kişi.

Rıza: 1.Hoşnutluk, razılık., 2.Kadere boyun eğme.

Rüçhan: Üstünlük

Rükneddin: Dinin ileri geleni demektir.

Rüştü: Rüştüne ermiş, olgun.

Refah : Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.

Refet : Acıyan, merhamet eden.

Reis : Baş, başkan.

Resül : Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.

Rifat : Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.

Rüçhan : Üstün olan.

S HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Sabri: Acelesiz, acıya ve zorluğa katlanan.

Sacid: Secde eden, itaat eden.

Sadberk: Katmerli yüz, yapraklı gül.

Sadettin: Dini uğurlu ve kutlu kılan.

Sadık: Tek, dürüst

Sadi: Talihli, uğurlu demektir.

Sadri: Göğüsle ilgili, göğse ait.

Sadullah: Allah’ın mübarek ve talihli kulu.

Safa: Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat, huzur, iç ferahlığı. 2.Saflık, berraklık. 3.Mekke’de mübarek tepenin adı.

Saffet: Safilik, berraklık.

Said: 1.Yukarı çıkan, çıkıcı, yükselici, 2.Mübarek, kutlu, uğurlu.

Saim: Oruç tutan kimse, oruçlu.

Sâkıp: 1.Delen, kayan yıldız. 2.Çok parlak.

Salih: 1.Yarar, yakışır, elverişli. 2.Salâhiyeti bulunan, yetkili.

Salim: 1.Hasta ve sakat olmayan, 2.Ayıpsız, kusursuz, noksansız.

Samed: Ezeli, ebedi, yüce olan, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, mutlak malik bulunan. Allah (c.c.)’ın sıfatlarındandır. Abdussamed olarak kullanılması uygundur.

Sami: İşiten, duyan, inleyen.

Samih: Cömert, mert, eli açık.

Samim: Bir şeyin merkezi, içi, asli kısmı.

Savaş: Mücadele, uğraşma.

Seçkin: Güzide, seçici.

Sedat: Doğruluk, hak.

Sefer: Yolculuk, seyahat.

Selahattin: Dinin rahatlığı, iyiliği, düzgünlüğü.

Selami: Barış, huzur.

Selçuk: Sel gibi akan, hızlı, akıcı.

Selim: Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru.

Semih: Baş kumandan, başbuğ.

Serbülent: Yüce, baş, yüksek demektir.

Sergen: Büyük dolap, raf.

Serhat: Hudut, sınır.

Sermet: Ebedilik, sonsuzluk.

Sertaç: Başa konan taç.

Server: Önde giden, baş, reis.

Settar: Allah (c.c.)’ın sıfatlarındandır. Setreden, örten.

Seyfettin: Dinin askeri, kılıcı.

Seyfi: Kılıçla ilgili, kılıç şeklinde.

Seyfullah: Allah’ın askeri ve kılıcı.

Seyyit: İleri gelen, efendi, baş, reis.

Sıdkı: Doğru söz söyleyen, kalbi temiz olan, kâmil ve tam olan kişi.

Sırrı: Gizliliğe dikkat eden kişi.

Sinan: Mızrak, süngü vb. silahların sivri ucu.

Suat: Mübarek, uğur getiren.

Subhi: Sabah erken kalkan kişi.

Sudi: Faydalı, yararlı.

Sururi: Sevinçli, neşeli.

Süheyl: Kolay, uygun ve semanın güney tarafında Yemen’den daha iyi görülen yıldız.

Süleyman: İsrailoğulları peygamberlerindendir.

Ş HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Şaban: Hicri ayların sekizincisi, mübarek ayların ikincisidir.

Şadan: Keyifli, mutlu, neşeli.

Şahap: 1.Alev, ateş parçası. 2.Kayan yıldız.

Şahin: Doğana benzeyen fakat ondan daha küçük olan bir cins yırtıcı kuş.

Şahsuvar: Süvarilerin başı, usta ve ünlü binici.

Şakir: Şükreden.

Şamil: Çok şeye birden örtü olan, kaplayan, içine alan.

Şayan: Uygun, yakışır, münasip.

Şefik: Şefkatli.

Şemsi: Güneşle ilgili, güneşe ait.

Şener: Şen, mutlu erkek.

Şenol: Sevinçli, mutlu ol.

Şerafettin: Dinin şerefli kişisi.

Şeref: Yücelik, ululuk, izzet, seçkinlik.

Şerif: 1.Şeref sahibi. 2.Kutlu, mübarek, mukaddes.

Şevket: Azamet, büyüklük, ululuk.

Şevki: Arzulu, istekli, şevkli.

Şinasi: Tanımakla ilgili, tanım.

Şükrü: Allah’ın nimetlerine karşı memnunluk gösteren, şükreden.

Şahinalp: Şahin gibi yiğit.

Şahsüvar : Usta binici, çok iyi ata binen.

Şâfi : Şefaat eden, şifa veren.

Şarani : Saçı gür

Şecaeddin : Dinin kahramanı, dinin yiğidi.

Şehlevent : Uzun boylu, yakışıklı genç.

Şemsi : Güneş gibi parlayan.

Şeyban : Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.

Şihab : Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.

Şihabeddin : Dinin parlak yaldızı.

Şir : Aslan

T HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Taceddin: Dinin sevilen, itibarlı kişisi.

Tahir: Temiz, pak.

Tahsin: 1.Güzel bulma, beğenme. 2.Hayran olma.

Taib: Tövbe eden, günahlarından pişman olan.

Talat: Yüz, surat, çehre, güzellik.

Talay: Deniz, nehir, çok fazla anlamına gelir.

Talha: Cennetle müjdelenen on sahabiden birinin adıdır.

Talip: Kısmet, kader, baht.

Tamer: Her yönüyle noksansız erkek.

Taner: Canlı, şafak gibi aydınlık erkek.

Tanju: Çinlilerin Türk İmparatorlarına verdikleri ad.

Tarık: Sabah yıldızı, zühre, venüs.

Tarkan: Derbeder, perişan.

Taşkın: Taşmış, coşkun.

Tayfun: Büyük okyanus. Çin denizinde görülen şiddetli kasırga.

Tayyar: Uçan, uçucu alet.

Tekin: 1.Boş, ıssız. 2.Şehzade, prens, bey. 3.Zararsız, kötülüğü dokunmayan.

Tekinalp: Hayırlı, yiğit.

Temel: Asıl, esas.

Teoman: Oğun Han’ın babasının adıdır.

Tevfik: Cenab-ı Hakk’ın kuluna yardım etmesi.

Tevhid: Allah’ın birliğine inanma.

Tezcan: Canı telaşlı, tez olan.

Tezel: Becerikli, çabuk iş gören.

Tınas: Toplanmış ot yığını.

Timur: Demir

Tolga: Demir harp başlığı

Tolunay: Ayın on dördüncü günü, dolunay.

Tufan: Hz.Nuh zamanında Allah’ın kötülüğe sapmış insanları cezalandırmak için gönderdiği, bütün dünyayı su ile kaplayan yağmur.

Tugay: İki alaydan oluşan askeri birlik.

Tuğrul: Ak doğan, çakır doğan.

Tuğtekin: Biricik, güvenilir, zararsız, uğurlu demektir.

Tuhfe: Hoşa giden, güzel şey anlamındadır.

Tunahan: Görkemli, ihtişamlı hükümdar.

Tunç: Dayanıklı sağlam. Maden, bronz, pirinç.

Tunçer: Tunç gibi sağlam.

Turan: 1.Eski insanlara göre Türk ülkesi., 2.Cesur, atılgan.

Turgay: Çayır kuşu.

Turgut: Oturulacak yer, belde, mesken.

Tümer: Mükemmel, tam erkek.

Türkay: Aydınlık Türk.

Türkeş: Oğuz yazıtlarında adı geçen bir kahraman.

Türker: Türk yiğit demektir.

U HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Ufuk: Düz arazide veya açık denizde gök ile yerin birleştiği yer.

Uğur: 1.İyilik getirdiğine inanılan şey. 2.Hayır, bereket, iyilik.

Ukbe: Ashabın en mümtaz simalarından birinin adı.

Ulvi: Yüksek, yüce.

Umur: Mühim işler manasındadır.

Umuralp: İşbilir, görgülü, terbiyeli, yiğit

Umut: Umulan şey, ümit.

Usame: 1.Bir sahabe adıdır. 2.Bir aslan cinsi adıdır.

Utku: Zorlu işlerden sonra ulaşılan mutlu sonuç, zafer.

Ü HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Ülgen: Yüksek, yüce, ulu demektir.

Ülker: Boğa burcunda yedi yıldızdan meydana gelen yıldız kümesi.

Ümit: Bazı şeylerin olması konusunda beslenen his.

Ünal: Ünle ilgili.

Üzeyir: Kur’an-ı Kerim’de ismi bulunan büyük zatlardandır.

V HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Vahâ: Çölde su çıkan yeşil alan.

Vahdet: 1.Birlik, teklik., 2.Allah’ın birliği.

Vahid: Bir, tek.

Valid: Baba manasına gelir.

Vecdi: İlahi aşka dalan, kendinden geçen.

Vedat: Dostluk, sevgi, sevme.

Vefa: Sevgi ve dostluğu sürdürme.

Vefik: Kafa dengi, aynı fikirde.

Vehbi: Allah’ın ihsanı sonucu olan, Allah’ın bağışı.

Veli: 1.Çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan. 2.Allah’ın sevgili kulu, ermiş, evliya.

Veysel: Kurtçuk, kurt manası.

Veysi: Fakir kişi anlamına gelir.

Volkan: Yanardağ.

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Yağız: Yiğit manasına gelir.

Yahya: Bir peygamber ismidir.

Yalçın: Sarp, sert, düz olmayan yer.

Yalgın: Serap, alev.

Yaman: Şiddetli, cesur.

Yasin: Kur’an-ı Kerim’de 36. sûrenin adıdır.

Yaşar: Doğan çocuğun ölmemesi için konulan isim.

Yavuz: Yaman, güçlü, sert, şiddetli.

Yekta: Eşsiz, benzersiz.

Yener: Zorlukların üstesinden gelebilen.

Yetkin: Gereken olgunlukta, kâmil, mükemmel, becerikli.

Yıldırım: Şiddetli, süratli, çabuk.

Yılmaz: Yılmayan, korkmayan, ürkmeyen.

Yiğit: Cesur, kahraman, mert.

Yunus: Bir peygamber adıdır.

Yusuf: Yakub (a.s.)’ın peygamber olan oğludur.

Yüce: Yüksek, ulu, büyük.

Yücel: Yüce olma hali.

Yüksel: Manevi alanda yüce ol demektir.

Yümni: Bereketli, uğurlu, bunlarla alakalı kişi.

Z HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER
Zafer: Düşmana galip gelme, yenme manasındadır.

Zâhit: Dinin emirlerine çok bağlı kimse.

Zekeriyyâ: Kur’an’da geçen bir peygamber ismidir. Erkek kişi manasındadır.

Zeyd: Artma manasındadır.

Zihnî: Anlayışlı ve zeki.

Ziyâd: Bolluk ve fazlalık. Sahabe-i kiramda bu isim çokça mevcuttur.

Zülfikâr: Hz.Ali’nin kılıcının ismidir.

Zâfir : Zafer kazanan, üstün gelen.

Zamir : Yürek, iç, vicdan.

Zekai : Çabuk anlayışlı, keskin zekalı.

Zeynel : Süslü.

Ziver : Süs, ziynet ehli.

Ziya : Işık, aydınlık, nur.

Ziyad : Fazlalık, çokluk, bolluk.

Zübeyr : Akıllı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir